Đây là danh mục đặc biệt chỉ dành cho anh em Shop nào sử dụng dịch vụ cưỡi Voi – cưỡi Scan – chiết khấu của VUVU. Vì thế hãy liên hệ để được tham gia. Tất nhiên hoàn toàn miễn phí được cung cấp mẫu hàng mới nhất hot nhất bao gồm Video hình ảnh dùng luôn để lên camp quảng cáo, làm ăn ngay không cần phải test hàng đau đầu. Các mã hàng đang hot ở các thị trường khác nhau không riêng Việt Nam sẽ được Vuvu cung cấp miễn phí. Một mã hàng chỉ dùng cho một Shop thành viên không bao giờ có chuyện lấy hàng của shop này đưa shop kia chạy, đó là uy tín và danh dự của VUVU.